Βίδες για τα καπάκια

Σε απόθεμα
Κωδικός
Βίδες για τα καπάκια

Η συσκευασία περιέχει 170τεμ.

Κεφάλι Πάχος Μάκρος Ποσότητα
1.4 1.0 1.5 10
1.6 1.0 2.0 10
1.6 1.0 2.2 10
1.8 1.0 2.5 10
1.8 1.0 2.7 10
1.5 1.2 1.6 10
1.5 1.2 2.0 10
2.0 1.2 2.4 10
2.2 1.2 2.8 10
2.5 1.2 3.2 10
2.3 1.2 3.6 10
2.5 1.3 2.8 10
2.0 1.4 1.8 10
2.0 1.4 2.2 10
2.5 1.4 2.6 10
2.2 1.4 3.0 10
2.2 1.4 3.3 10
Πληροφορίες